Надійшов до друку 8 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2017 рік
Зміст

 

Закон України Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.............................................................. 1
*** Нова українська школа ***
Гавриш І., Ткачов А. Розбудовуючи нову українську школу: теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного підходу
в освіті в науково-педагогічному проекті “Інтелект України”.
................. 2

*** Методика навчання ***
Савченко О. Розуміння молодшими школярами літературних творів:
сутність процесу і засоби формування.................................................. 6
Пономарьова К. Засоби формування орфографічної грамотності
четвертокласників ................................................................................. 12
Мартиненко В. Читацька діяльність молодших школярів:
сучасні тенденції розвитку ................................................................... 16
Вашуленко О. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь

молодших школярів на уроках літературного читання ....................... 20
Андрусенко І. Організаційно-педагогічні умови формування
екологічної грамотності молодших школярів....................................... 25

Бібік Н. Ознаки компетентнісно орієнтованого уроку
з предмета “Я у світі” ........................................................................... 29
Дробчак Я., Дозорців О. Формування міжпредметної компетенції
 в учнів на уроках трудового навчання ............................................... 33
Філіпінко Л. Урок з математики у 1 класі ......................................... 39
*** Навчання національних мов та літератури ***
Яновицька Н. Граматичні вправи як основа засвоєння
української мови в початкових класах ................................................ 42
*** Освіта вчителя ***
Митник О., Чистяк О. Підготовка батьків-вихователів до
формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого
будинку сімейного типу......................................................................... 47

Ходакова Т. Секрети успішного виступу ........................................... 49
*** Школа і родина ***
Стрілець С. Діти – дзеркало душі батьків ......................................... 52
Кацубо Я. День народження нашого класу ........................................ 54

*** Нам пишуть ***
Кисільова-Біла В. Моя перша зустріч з журналом “Початкова
школа” .................................................................................................... 57

Білоконна Н. Професійна періодика як важливий засіб підготовки
майбутнього вчителя початкових класів ...............................
............. 58
Прозорова Л. Образне слово вчителя – взірець для дитини ........ 60
Розкажи про свій клас ....................................................................... 51
*** Конкурс “Мій творчий проект” ***
Коломенська Т. Природа – наш дім, а ми дбайливі жителі в нім”..  61
Генатуліна С. Народні символи України ............................................ 62
Коряченко Л. Хліб – усьому голова ................................................... 63

 

 

Архів змісту

 

 
 
 

Шановні передплатники!

 

Шановні педагоги,  вчителі і  молодших класів, методисти,  керівники шкіл!
Звертаємося до вас, як до щирих вболівальників за освітянську справу.
Просимо передплатити на наступний рік журнал "Початкова школа".
Це – видання з багаторічною історією, авторитетне і шановане.
Упродовж багатьох років журнал був і залишається трибуною для висвітлення передового чи просто позитивного досвіду.
Багато вчителів змогли досягти значних успіхів у професійному зростанні завдяки його публікаціям.
Вітчизняні світила педагогічної думки знаходили свого читача на наших сторінках.
Такі публікації служили стимулом для розвитку української педагогіки, живим джерелом для творчості учителів/практиків, вдосконалення початкової школи.
Ми розуміємо: тепер нелегкі часи. Для всіх. Але журнал цілковито залежить від передплатників і тільки від них. Випуск журналу дорожчає. Лише передплата рятує сьогодні видання, що не мають спонсорів.
Якщо складно передплатити журнал для себе персонально – можна гуртом передплатити для шкільної бібліотеки.
Запевняємо, від цього ви тільки виграєте. Журнал публікує багато цікавого і розумного, проводить конкурси, залишається трибуною для взаємообміну досвідом.

Радимо передплатити наш журнал.

Індекси:  74404 – щомісячна передплата;  
95444 – пільгова передплата на півріччя або рік.
З повагою і найкращими побажаннями – Ваша "Початкова школа".

 
 
 Початкова школа на головну сторінку