Надійшов до друку 12 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Методика навчання
Пономарьова К. Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах .........................
.............. 1  Лавренова М. Види мовного розбору в початкових класах........ 6  Похилюк О. Інтерактивний урок української мови в 3 класі ...... 10  Скворцова С., Онопрієнко О. Урок-дослідження з математики
у початковій школі..........................................................
.......... 13  Чернецька Т. Спостереження як засіб організації навчально- дослідницької діяльності молодших школярів  .........................17  Логачевська С., Логачевська Т. Проект “Вогонь – друг чи ворог?” ................................................................................... 23  Гайдамака О. Особливості методики поліхудожнього
виховання молодших школярів на уроках інтегрованого
курсу “Мистецтво” .........................................................
........... 26  Асєєва М. Творчий вчитель – це творчі учні ............................ 32 
• • • Запитуйте – відповідаємо
Зведений перелік перевірних робіт в 1–4 класах ....................... 36 
• • • Теорія і практика виховання особистості
Поліщук В. Криза 7 років та молодший шкільний вік ....
............ 40 
• • • Освіта вчителя
Руденко Н. Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі ........................................................
............. 45 
• • • Світ дитячого читання
Воронович В. Через два роки в Україні читатимуть більше
ніж сьогодні ...........................................................
................. 49 
• • • Творча спадщина В.О.Сухомлинського
Чередник А. З ясним розумом і шляхетним серцем ................ 50 
• • • Школа і родина
Грошева О. Поговоріть зі мною ............................................... 52  • • • Здоров’я дітей – багатство нації
Пєркова Г. Здорове покоління з навичками
здорового способу життя ......................................................... 55  Глінчук Ю. До проблеми збереження психологічного
здоров’я учнів у шкільному освітньому середовищі ................. 57 
• • • Конкурс “45 чарівних слів”
Климович І. Творчий конкурс “45 чарівних слів” ...................... 59  Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2015 рік .....
......... 61
 

Архів змісту

 
Вийшов з друку 11 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • До Дня української писемності та мови
Антонець М.
Наш найдорожчий скарб – рідна мова ................ 1
 
• • • До ювілею відділу початкової освіти
       Інституту педагогіки НАПН України 

Вітання.................................................................................... 4 Наша славна історія .............................................................. 7 Згадуємо з вдячністю ........................................................... 14 Наша гордість і слава ........................................................... 17 Слово нашим колегам ........................................................... 20 В авангарді модернізації початкової освіти ....................... 22
• • •Виховне середовище учнів
Церковна Г.
Формування в учнів початкової школи

національних та духовних цінностей українського народу ....... 24
• • • Методика навчання
Савченко О. Метод проектів на уроках літературного читання  26 Прищепа О. Запобігання специфічним
графіко-орфографічним помилкам молодших школярів............. 31 Мартиненко В. Врахування особливостей художніх текстів
у процесі моделювання уроків літературного читання
у 2–4 класах ........................................................................... 34 Коваленко Л. Формування ключових компетентностей
на уроці математики в 2 класі .................................................. 39 Берізко Т. Екологічні зустрічі  ................................................ 41 Задоєнко А. Урок природознавства у 2 класі .......................... 45
• • • Освіта вчителя
Стадник Л. Адаптація першокласника до школи ..................... 47 Васютіна Т. Методичні орієнтири організації проектної
діяльності учнів з природознавства ......................................... 50 Лисевич О. Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як необхідної умови його
творчого розвитку .................................................................................. 55    • • • Нам пишуть
Глузман С. Використання паперопластики та аплікації

на уроці образотворчого мистецтва в 4 класі ............................ 58
Розкажи про свій клас ..................................................... 57, 59
 
• • •  Слово художній самодіяльності
Зінченко Н. Свято урожаю “Весілля Морквинки” ..................... 60 Бєляєва І., Стонкус Т. Свято на порозі. Виховний захід

до Дня Святого Миколая ......................................................... 62

                                                                                 Архів змісту

 
Вийшов з друку 10 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Виховні системи вчителя початкових класів
Коломієць Н. Навчальне середовище як ресурсний центр

розвитку особистості учня ........................................................ 1
• • • Дискусії та обговорення
Калмикова Л.
Концепція безперервної психологічної

підготовки майбутніх педагогів .................................................. 5
• • • Методика навчання
Клименко А. Система вивчення будови слова

у початковій школі .................................................................... 9 Ткачук А. Технології формування зв’язного мовлення
молодших школярів засобами художніх творів В.О.Сухомлинського............................................................... 12 
Майборода В.
Організація уроків позакласного читання

у 2 класі ................................................................................. 16 Ковальова В. Чарівна краса осені. Урок мислення
серед природи, 4 клас............................................................. 18 Хорунжий В., Романова Н. Уроки трудового навчання
за новими підручниками (4 клас) ............................................. 21
• • • До ювілею психолого-педагогічного факультету Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “КНУ”
Шрамко Я. Психолого-педагогічний факультет – опора
нашої Альма Матер............................................................... 26
 Гергель Є. Особливості підготовки вчителів початкової
школи на психолого-педагогічному факультеті ....................... 26 Павлик О. Формування творчої особистості майбутнього

вчителя початкової школи в умовах вузівської освіти ............. 29 Кисільова-Біла В., Майбородюк Н., Дюбар І., Денисенко Є.
Становлення творчої особистості майбутнього вчителя
у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін .............. 32 Кравцова І., Мещерякова Т. Плекаймо творчу особистість
у співпраці ............................................................................. 35 Білоконна Н., Кравцова І., Павлик О. Виховні можливості уроків літературного читання .................................................. 38 Варданян М. Освітній буктрейлер як інноваційна технологія
для початкової школи ............................................................. 42 Лисогор Л. Використання ігрового моделювання на уроках природознавства в початковій школі ......
................................. 44
• • • Освіта вчителя
Войтко О. Висока культура читання у початковй школі –
запорука успішного навчання.................................................. 46
• • • Авторська програма
Лопатюк Т. Курс за вибором “Юні орнітологи”.........
................ 50
• • • Нам пишуть
Сарамотіна І. Фізкультхвилинка “Ланцюжок” .......................... 61 Гордійчук О. Всі діти – наші діти ........................................... 62
Розкажи про свій клас .......................................................... 63
                                                                               Архів змісту

 
Вийшов з друку 9 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Ростимо патріотів
Колесникова Ю. Україна – єдина країна! ............................... 1
• • • Творча спадщина В.Сухомлинського
Титаренко Л. Ідеї педагога-гуманіста в сучасній
початковій школі ..................................................................... 5

• • • Психолого-педагогічний практикум
Митник О., Кочерга О. Операційна компетентність практичного
психолога як механізм побудови розвивального освітнього
середовища у початковій школі ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..... 9
• • • Дискусії та обговорення
Калмикова Л. Концепція безперервної психологічної підготовки
майбутніх педагогів .....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................... 14

Остапенко О., Зубалій М. Концепція загальнодержавної
Програми військово-патріотичного виховання дітей
та учнівської молоді України ................................................... 18
• • • Методика навчання
Шевченко О. Естетичне виховання молодших школярів
на уроках літературного читання ............................................. 21
Василенко Н. Сучасні підходи до змісту і методики
формування логічно-математичного мислення школярів ………24
Шостак Л. Формування уміння розв’язувати сюжетні задачі
як логічний складник математичної компетентності  ................ 27
Андрусенко І., Івашина І. Особливості вивчення  природознавства у 4 класі ...................................................... 32
Іщенко Т. Урок мислення серед природи ................................ 35
Дробчак Я. Розвиток творчої діяльності учнів початкових
класів на уроках трудового навчання ...................................
....36
Лобова О. Тематичне планування уроків музичного
мистецтва в 4 класі .................................................
............... 39
Левшин М. Не схожий на інші  ............................................... 44
Тараканова А. Хореографія. Програма курсу за вибором
(1–4 класи)  ............................................................................ 48
• • • Для шкіл національних меншин
Петрук О. Система уроків української мови у 4 класі шкіл
з молдовською/румунською мовами навчання  ...................... 53

• • • Освіта вчителя
Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою
психічного розвитку в інклюзивному класі
..................,............ 57
• • •  Школа і родина
Мартиненко С. Як розвивати в дитини бажання читати? ........ 60
• • • Мовна скарбничка
Фалько Я. Етимологічні “п’ятихвилинки” на уроках мови –
ефективний засіб поглибити знання та кругозір молодших школярів
................................................................................ 63

Шановні читачі!
Запрошуємо відвідати нашу сторінку
в соціальній мережі Facebook

www.facebook.com/pochatkovasc.ua

                                                                              Архів змісту

 
Вийшов з друку 7-8 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • У Міністерстві освіти і науки України
Кононенко Ю. Інструкція щодо заповнення Класного журналу
для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
............... 1
• • • Дискусії та обговорення
Ілляшенко Т. Що потребує реформування у початковій школі   5 
• • • Методика навчання
Вашуленко М., Дубовик С. Навчання української мови

в 4 класі ................................................................................. 9
Савченко О. Методичні рекомендації і календарно-тематичне планування уроків літературного читання у 4 класі ................. 16 Захарійчук М. Особливості уроків розвитку писемного
мовлення в четвертому класі (за навчальним змістом
підручника “Українська мова”
авт. Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.) ......................................... 22 Науменко В. Методичні настанови щодо роботи за підручником “Літературне читання”, 4 клас (авт. Віра Науменко) ................. 25 Скворцова С., Онопрієнко О. Навчання математики в
4 класі:
методичний коментар  ............................................... 29
Бойченко Т., Коваль Н. Орієнтовне календарно-тематичне планування “Основи здоров’я”, 4 клас .................................... 36 Веремійчик І. Орієнтовний календарний план з трудового
навчання, 4 клас ................................................................... 42 Лісович О. Виховуємо пошану до українських звичаїв та традицій................................................................................. 44 Розкажи про свій клас ............................
...................... 48, 63
• • • Для шкіл національних меншин
Петрук О. Особливості нових підручників “Українська мова”
для 4 класу шкіл з молдовською / румунською

мовами навчання .................................................................. 49
• • • Освіта вчителя
Гречук В., Кіщук Н. Особливості ознайомлення молодших
школярів з геометричними тілами
......................................... 53
• • • У Міністерсті освіти і науки України
Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році.. 58
• • • Мовна скарбничка
Фалько Я. Етимологічні “п’ятихвилинки” на уроках
мови – ефективний засіб поглибити знання та кругозір
молодших школярів
............................................................. 58
• • • Слово художній самодіяльності
Швець О. Свято першого дзвоника ...................................... 61

Шановні читачі! Запрошуємо відвідати нашу сторінку
в соціальній мережі Facebook:
www.facebook.com/pochatkovasc.ua

 

 
Вийшов з друку 6 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості
Поліщук В.
Молодший шкільний вік як життєвий феномен ........1
• • • Психолого_педагогічний практикум
Мартинюк І.
Вивчення особливостей характеру молодшого школяра як передумова успішного навчання ........................... 7
• • • Виховні системи вчителя початкових класів  
Третяк О.
Методика виховання ціннісного ставлення
до людини у молодших школярів ..................................
........ 10
• • • Дискусії та обговорення
Калмикола Л.
Концепція безперервної психологічної
підготовки майбутніх педагогів .....................................
......... 15
• • • Методика навчання
Дмитрук З.
Дидактичні та інтелектуальні ігри під час            опрацювання казок Івана Франка .......................................... 19 Петрик М. Урок літературного читання .................................. 20  Чорна Н. Вулицями Казкового міста (1 клас) ........................ 22  Янович Н. Історичні скарби України ..................................... 23 
• • • Досвід роботи одного вчителя
Формуємо національну свідомість молодших школярів  28  Прихожай С. Урок розвитку мислення ................................. 30  Урок образотворчого мистецтва. 1 клас .......................... 31 
• • • Освіта вчителя
Мартиненко С.
Діагностична методика визначення розвитку      емпатії вчителів початкової школи..........................................33 Скрипник Т. Система занять корекційно,розвивального
напряму
для дітей з аутизмом в початковій школі
................. 35 
• • • Молодому вчителю
Таранушенко Т. Індивідуалізація пізнавальної діяльності        школярів ................................................................................ 38
Гажала О.
Крок у світ професій ........................................... 40
• • • Здоров’я дітей – багатство нації  
Бужанська А.
Формування постави на уроках фізичної        культури............................................................................... 42 Гламбер Н. Для людини здоров’я є найбільшим благом ...... 43
• • • Організація початкової освіти
Ігнатенко Г., Ігнатенко О.
Графічна підготовка як складник        професійної компетентності вчителя ...................................... 45
• • • Нам пишуть
Саєнко Г.
Робота над словниковими словами у 3 класі ......... 50 Петрічко І. Музейна справа у закладі освіти як фактор        особистісно зорієнтованого розвитку і навчання
підростаючого покоління........................................................ 51
Стрілець С. Дякуємо за корисну публікацію ......................... 55
• • • Світ дитячого читання
Марченко Н.
Ключ до читання ............................................. 53
• • • З досвіду роботи методичних об’єднань
Самсоненко Л.
Мотивація до навчання .................................. 56
• • • Слово художній самодіяльності
Янович Н.
Подорож до країни Здоров’я ................................. 59

 

 
Вийшов з друку 5 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • •  У Міністерстві освіти і науки України
Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до
першого классу.. .
.................................................................... 1
• • •  Психолого_педагогічний практикум
Мартиненко С.
Особливості індивідуального підходу
до учнів
у навчально_пізнавальній діяльності .......................... 2
• • •  Виховні системи вчителя початкових класів
Гордійчук О.
Концептуально_методичні основи роботи над       мультфільмами в початковій школі як вимога часу .................. 6
• • •  Методика навчання
Сидорова Н.
Розвивальні творчі вправи на уроках ................ 10 Тетеуца М. У царстві рослин ................................................. 15 Маліновська О., Голощук Н. Урок_конференція “7 чудес        України” ................................................................................. 17 Веремійчик І. Методичні розробки окремих уроків
трудового навчання за новими підручниками (3 клас) .............
20 Ковальова В. Відкритий урок_екскурсія у шкільний
сад (2 клас) ........................................................................... 24
Печерська Е., Діаковська О. Формування музично_естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики........ 28
• • •  Досвід роботи одного вчителя
Колесникова Ю. Формула успіху Ярослави Гринишак ......... 34 • • •  Початкова освіта за рубежем 
Локшина О.
Трансформаційні процеси в початковій освіті
країн Євросоюзу: перспективні ідеї для України .....................
37
Мельник О.
Розвиток електронних освітніх ресурсів для       організації навчально_виховного процесу в системі початкової       освіти.................................................................................... 40
• • •  З історії педагогіки
Богданець(Білоскаленко Н.
Праця, що очищає душу ........ 44
• • •  Дітям про письменників
Мовчун А.
Василь Симоненко, який був більшим за самого       себе...................................................................................... 45
• • •  Дискусії
Бондаренко О., Сиротенко В.
Врахування жанрової природи      творів під час вивчення лірики в початкових класах................ 51
• • •  Здоров’я дітей – багатство нації
Волошанюк В.
Формування здоров’язбережувальних
технологій у початкових класах.............................................. 55
• • •  Нам пишуть
Бобонич К.
Легенда про калину ........................................... 57 Грошева О. Перший раз у 5 клас  ........................................ 58 Семеній Л. Казка – це диво, сповнене краси ........................ 59 Подолянець К. Використання унаочнення під час вивчення нумерації чисел у межах 100 у 1 класі  ................................. 60
• • •  А я роблю так ...
Степанишина І.
Екскурсії в позаурочний час ........................ 62
 

 
Вийшов з друку 4 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • •  Стратегія початкової освіти
Савченко О. Формування у молодших школярів умінь
самоконтролю і самооцінки ..................................................... 1

• • •  Психолого_педагогічний практикум

Конькова Т., Гречка Н. Використання діагностичних методик

педагогами початкової школи .................................................. 5

• • •  Методика навчання

Базарницька І., Сапун Г. Тестова перевірка знань

з української мови у 2 класі ................................................... 10

Зінченко Н., Коваленко Н. Дієслово як частина
мови (3 клас) ......................................................................... 16

Явтухова Н. Письменники рідного краю ................................ 18

Листопад Н. Орієнтовні тексти підсумкових робіт з математики

для визначення рівня навчальних досягнень учнів

за курс початкової школи ....................................................... 21

Логачевська С., Логачевська Т. Тестові завдання. з   математики для 2 класу ......................................................... 23

Ламза Д. Активний і пасивний відпочинок ............................. 29

• • •  Самбірському педагогічному коледжу – 75

Собковська О., Захарко О. Славний ювілей ....................... 31

Вантух В., Славич Л. Правдивий учитель народу ................ 31

Рондяк Л. Проблемне навчання на заняттях з педагогіки

у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації:
методичний аспект ................................................................ 34

Рондяк Л. Розвиток літературної творчості молодших
школярів на уроках літературного читання ............................. 38

Собковська О., Захарко О. Підготовка стеднтів педагогічного

коледжу до формування математичної компетентності

в учнів початкової школи ....................................................... 40

Мацковська Т. Підготовка майбутнього вчителя

до впровадження екологічного виховання
молодших школярів .............................................................. 44

Якуніна Т. Мелодія синього неба .......................................... 47

• • •  Авторська програма

Кравчук О. Пізнаємо себе і світ навколо нас ......................... 50

• • •  Нам пишуть

Конопельнюк Л. Урок мужності (2 клас) ............................... 53

• • •  Слово художній самодіяльності

Зеленська О., Грицаненко С., Мироненко Л. Найдорожча

в світі мама ........................................................................... 54

Сизоненко Н. Випускна лінійка для учнів 4 класу ................. 56

Зінченко Н. З весною Вас, любі мами і бабусі! ..................... 58
Базарницька І., Співак Б. Весняна круговерть..................... 60

 

 
Вийшов з друку 3 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст
 

• • •  У Міністерстві освіти і науки України

Полянський П. Про неухильне дотримання принципів

гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя ............ 1

• • •  Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях .......,....... 2

• • •  Психолого-педагогічний практикум

Кочерга О., Назарова Л. Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання ............................... 7

• • •  Методика навчання

Савченко О. Мета і результат уроку в контексті

компетентнісного  підходу...................................................... 10

Левандович О. Країна дитячої творчості ...............................16

Прищенко М. Компетентнісно зорієнтовані задачі

на уроці математики в 1 класі ................................................ 19

Логачевська С., Логачевська Т. Узагальнення вивченого в
4 класі.
“Перетворення іменованих чисел” .............................. 23

Латковська Т. Складання творів за ілюстраціями .................. 25

Базарницька І. Урок з природознавства у 2 класі ................. 27

Топчій В. Образ птаха в образотворчому та музичному мистецтвах............................................................................. 31

Чорний С. Музика єднає світ ................................................ 34

• • •  Сільська школа

Мелешко В. Реалізація змісту освіти в малочисельній

початковій школі на засадах рівневої
диференціації ........
................................................................ 38

• • • Для шкіл національних меншин

Хорошковська О. Аналіз змісту навчання української мови

у програмах та підручниках для початкових класів шкіл

з національними мовами викладання ..................................... 42

• • • Авторська програма

Кравчук О. Пізнаємо себе і світ навколо нас ......................... 46

• • • Школа і родина

Мартиненко С. Як батьки можуть допомогти дитині

навчатися в школі ................................................................. 48

• • • Здоров’я дітей – багатство нації

Таранушенко Т. Гіперактивна дитина й молодша школа ....... 50

• • • Нам пишуть

Авдусенко Л., Ситник О. Розвиток умінь ставити запитання   52

Гладкий М. Учнівські “зошити друзів” та проблеми виховання

дітей молодшого шкільного віку ............................................. 53

Пашкова В. Урок мужності (3 клас) ....................................... 55

Бульбах Т. Підготовка та проведення уроків з
мультимедійною
підтримкою в початкових класах .................. 56

• • • Слово художній самодіяльності

Колесникова Ю. Свято Букваря ........................................... 58

Фіщенко Н. Книга – криниця знань ........................................ 59
Рукавець О., Остапенко А. Лелека – птах мого дитинства .
.. 61

 

 
Вийшов з друку 2 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях .....,,........ 1

• • • Психолого_педагогічний практикум

Мартиненко С. Діагностування “професійного вигорання”

вчителя початкової школи .............................................,......... 4

• • • Методика навчання

Кодлюк Я. Технологія аналізу підручника
для початкової школи ...............................................,............. 8

Пасічник М. Використання нестандартних прийомів роботи

над правописом словникових слів у 3 класі ........................... 11

Бежевець Т. Урок розвитку писемного мовлення, 2 клас ...... 16

Червонецька Г. Робота з геометричним матеріалом

у системі розвивального навчання ........................................ 18

Базарницька І. Тестові завдання для учнів 3 класу

за підручником Н.М.Бібік “Я у світі” ....................................... 22

Гладиш Р. Урок'подорож з інформатики у 2 класі .................. 25

Місюк Г. Подорож до палацу вихованої людини ................... 29

Петрічко І. Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік .......................... 31

Турчин Т. Методичні особливості викладання української
музики в початковій загальній музичній освіті ........................ 33

Литвиненко О. Живі квіти Катерини Білокур ......................... 38
• • • Для шкіл національних меншин

Яновицька Н. Особливості побудови підручника

навчання української грамоти (“Буквар”) для шкіл з польською мовою викладання................................................................ 40

• • • Календарне планування

Кохно Т. Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О.Н., Охоти Г.І. 42

• • •  Мовна скарбничка

Хоменко Л. Мовний калейдоскоп .......................................... 46

• • • Авторська програма

Варецька О. Програма курсу на вибір “Початки економіки”

для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів   48

Романова І. Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів ................................................................................ 52

• • • Нам пишуть

Козаченко К. Творча реалізація гуманістичних ідей
В.Сухомлинського у системі виховної роботи вчителя ............ 54

Юр’єва Д. Урок мужності (4 клас) .......................................... 55

• • • А я роблю так...

Поліванова Т. Збудуємо школу життєтворчості .................... 58

Каращук Л. Розвиток креативного мислення учнів засобами курсу “Логіка” ........................................................................ 61
Чістякова В. Агресивна поведінка дит
ини ............................ 63

 

 
Архів змісту


 
 
 

Шановні передплатники!

 

ДП "Преса" повідомляє Вас про те,
що
з жовтня розпочинається передплата
на українські та зарубіжні

періодичні видання на
201
6 рік!

Оформити передплату
на журнал "Початкова школа" можна

за
«Каталогом видань України», який формується та видається ДП «Преса». Здійснити передплату за цим каталогом можна
у будь-якому поштовому відділенні України.


Передплатні індекси журналу
"Початкова школа":

      74404 – щомісячна передплата

      95444 – пільгова передплата на півріччя.
 

У роздрібний продаж журнал не надходить!

 

Крім того, оформити передплату можна, скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті
підприємства
www.presa.ua
Тепер передплачувати періодичні видання
«
ON-LINE» стало ще зручніше!
ДП «Преса» запровадило новий спосіб розрахунку за передплату –
за допомогою
платіжних карток Visa та MasterCard.
Розрахунок можна також
здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Цей зручний сучасний засіб електронних платежів дозволяє сплачувати рахунок за періодичні видання, не залишаючи дому чи робочого місця.

 
 

 Початкова школа на головну сторінку