Надійшов до друку 12 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  Освіта вчителя

Дубовик С. Культура професійного мовлення педагога ......... 1

• • •  Методика навчання

Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання) ............................................................................... 5

Новик Л. Інтегрований урок з української мови та природознавства, 2 клас (За підручниками М.Д.Захарійчук

“Українська мова”, Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак “Природознавство”).. 10

Цимбалару А. Навчальний посібник як засіб моделювання

освітнього простору молодших школярів .............................. 12

Пономаренко М., Стрілець С. Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу ...................................... 16

Чернігова О. Зима-чарівниця (Інтегрований урок з розвитку

зв’язного мовлення з використанням інноваційних технологій,

4 клас) ................................................................................. 22

Школьнік С., Бесшапошникова Т. Де живуть нотки? Музична

театралізована казка-гра ...................................................... 26

До 200_річчя від дня народження Тараса Шевченка .. 28, 36

• • •  Календарне планування

Науменко В. Орієнтовне календарно/тематичне планування

уроків літературного читання в 3 класі .................................. 29

• • •  Стратегія початкової освіти

Кисільова-Біла В., Ясногор М. Реалізація принципу наступності у формуванні компетенцій: дошкільний навчальний заклад – початкова школа ................................................... 37

• • •  З історії педагогіки

Івашковський В. Система виховання дітей в Україні

за часів розквіту козацтва .................................................... 41

• • •  Педагогічні технології

Карапузова Н. Педагогічна ергономіка у змісті професійної

підготовки майбутніх учителів початкових класів .................. 46

• • •  Виховне середовище учня

Верещак Є. Когнітивно/духовний діалог вчителя та молодшого

школяра: інтереси, асоціації, досвід .................................... 49

• • •  Нам пишуть

Варухіна Л. Ранкова зустріч .............................................. 52

Назар О. Виховуємо майбутніх творців нашої держави

(Урок довкілля у 1 класі) ..................................................... 53

• • •  Слово художній самодіяльності

Куценко Т. І красива вся природа, і багата (Екологічний КВК

для учнів 1–4 класів) .......................................................... 55

Кирієнко Т., Жиденко Н. Добро і милосердя Святого
Миколая, 2 клас. Ой радуйся, земле! (3 клас) ...................... 57

Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2014 рік .......... 61
 

архів змісту

 
Вийшов з друку 11 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностичне тестування професійного та

особистісного становлення вчителя початкової школи ............ 1

• • •  Психолого_педагогічний практикум

Митник О., Кочерга О. Психолого_педагогічні умови розвитку

дитячої творчості в навчально_виховному процесі ................. 3

• • •  Методика навчання

Прищепа О. Ефективний спосіб організації каліграфічної хвилинки на уроці української мови в 3 класі ......................... 7

Стрілець С. Тестові завдання в букварний період

навчання грамоти ................................................................ 10

Гуцалюк Т. Комплексні завдання з української мови для 2 класу .................................................................................. 18

Вітюк В. Урок на тему “Написання листа другові” ................ 21

Ткачук Г. Довідкова книжка – шлях розвитку читацьких інтересів.............................................................................. 24

Коваленко Л. Формування ключових компетентностей на
уроці математики в 1 класі .................................................. 29

Добриця Л. Урок_моделювання з елементів геометрії

для учнів 4 класу ................................................................ 31

Удодік Л. Сходинки до вершини ......................................... 33

Нємкевич Ю. Урок_мандрівка з природознавства у 1 класі.. 36

Павловська С., Момот А. Орієнтовні завдання для тематичного контролю з природознавства для учнів 1 класів..38

Шнуренко В. Формування навичок бережливого використання

електроенергії ..................................................................... 40

Лісович О. Загадаю – відгадай! ......................................... 42

Мараховська І. Форми організації навчальної діяльності

на уроках музики ................................................................ 44

• • •  Авторська програма
Романова І. Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів, 1–4 класи ........................................................... 48

• • •  З історії педагогіки

Савшак Т. Вивчення історії в українських школах Галичини

(середина ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.)......................................... 51

• • •  Нам пишуть

Кравченко Н. Відкритий урок з образотворчого мистецтва  54

• • •  А я роблю так...

Коваль С. Тренінг як форма групової роботи з учнями ...... 57

• • •  Слово художній самодіяльності

Слобода А. Наша рідна – українська, її слово, її пісня

(Свято до Дня української писемності та мови

для учнів молодших класів) .............................................. 59
Стахів Л., Стахів В. Свято квітів ...................................... 60

 
Вийшов з друку 10 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  До Дня вчителя

Кравчук О. Педагогічне кредо .............................................. 1

Павлюченко Т. ...І в гурті кожен – це талант ......................... 1

• • •  Стратегія початкової освіти

Савченко О. Формування у молодших школярів

загальнонавчальних комунікативних умінь і навичок .............. 6

• • •  Методика навчання

Мартиненко В. Формування досвіду читацької діяльності

третьокласників .................................................................... 11

Пєрмінова І., Карпова М. Урок математики у 2 класі

з використанням інтерактивних технологій ............................. 14

Присяжна Л. Україна – єдина країна

для шкіл національних меншин ............................................. 17

Киценко О. Осінь – щедра чарівниця .................................. 20

• • •  Для шкіл національних меншин
Петрук О. Особливості підручника української мови

для 3 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою .............. 25

• • •  Факультету початкової освіти

Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка – 35 років

Скотна Н. Факультет початкової освіти – сівач розумного,

доброго, вічного .................................................................. 28

Кутняк І. Особливості підготовки майбутніх учителів

початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи .... 28

Ковальчук В. Педагогічні умови модернізації фахової підготовки сучасного вчителя .............................................. 30

Філь Г. Науково*дослідна робота майбутніх учителів початкових класів у системі їхньої професійної підготовки .... 33

Федурко М. Лінгвокультурологічна компетентність та
її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя
початкової школи ................................................................ 36

Білецька Л. Практична підготовка студентів як компонент

формування професійних компетентностей майбутніх учителів

початкової школи ................................................................ 39

Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів до впровадження нетрадиційних методик навчання української мови в початкових класах ................................................... 43

Шаран О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів

до формування у школярів креативної компетентності

на уроках математики ......................................................... 46

Луців С. Педагогічні засади використання методу шкільної драми на уроках літературного читання в початкових класах  49

Кекош О. Засади релігійного виховання учнів
початкових класів ................................................................ 52

• • •  Підготовка до школи
Гавриш Н., Саприкіна О. Перші кроки впровадження

у дошкільних закладах України освіти для сталого розвитку   55

Чістякова В. Вірити в успіх кожної дитини ........................... 58

Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностичне вивчення типології особистості

педагога за допомогою психометричного тестування ........... 59

• • •  Слово художній самодіяльності
Мельничук Н. Звідки хліб прийшов .................................... 61

 
Вийшов з друку 9 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • •  До 200_річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

Чабайовська М., Шароварко С. Формування ключових та

предметних компетентностей молодших школярів на уроках

літературного читання у початкових класах ............................ 1

• • •  Творча спадщина Василя Сухомлинського

Савченко О. Толерантність як цінність шкільної освіти:

методичний аспект ................................................................ 4

Адаменко Н. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В.О.Сухомлинського ....................................... 8

Лящук Л. Педагогіка добра, педагогіка діалогу

Василя Сухомлинського ........................................................10

Маркіна С. Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної
спадщини В.О.Сухомлинського ............................................ 13
• • •  Методика навчання

Клименко А. Проблемна ситуація як засіб формування мотивації вивчення української мови ..................................... 16

Ковальова В. Фейєрверк осінніх барв ................................. 18

Костюченко Л. Урок навчання грамоти ................................ 21

Карнаухова Т. Ознайомлення учнів з поняттями “більше”, “менше” ................................................................................ 22

Кривенко Л. Задачі з казковим сюжетом у 1 класі ............... 25

Ковалишена Т. Будь природі другом .................................. 30

Пулберь А. Вироби з природного матеріалу на спортивну тематику .............................................................................. 33

Паніна М. Проектне навчання у початковій школі ................. 35

• • •  55_річний ювілей у Бердянському педуніверситеті

55-річчя інституту, де готують першого вчителя:

історія та роздуми (інтерв’ю з Л.Коваль) ............................ 39
Степанюк К. Модель формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності ............................................................................ 42

Барбашова І. Сенсорний розвиток молодших школярів:

історія та сучасність ............................................................. 46

Малихіна Т. Психологічне здоров’я молодшого школяра:

сутність та характерні особливості ........................................ 49

Черезова І. Психолінгвістична складова мовленнєвої діяльності молодших школярів ............................................. 52

Попова О. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів

початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної

української літературної мови ................................................ 55

Крамаренко А. Формування екологічних цінностей майбутніх

учителів початкової школи у процесі професійної підготовки .. 57

Шиман О. Організація триетапної інформатичної підготовки

майбутніх учителів початкової школи .................................... 60

• • •  Слово художній самодіяльності

Попач Г. У гості до світлофора Моргайка ............................. 63
Іванюта В. Суперечка овочів .............................................. 64

 
Вийшов з друку 8 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • •  У Міністерстві освіти і науки України
Організація навчально_виховного процесу в 2014/2015 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах  ................................... 1
Про тему першого уроку в 2014–2015 навчальному році ........ 50

• • •  Люди творчої праці  
Чембержі М.
Квітне “Сад мистецтв” ..................................... 15
• • • Методика навчання
Наталенко В. Ми – українці, ми – за мир! ............................. 19
Павленко Л. Уроки поетики за програмою варіативного             курсу“Поетика” (авт. Т.В.Петровська) .................................... 20 Мокіна А. Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення ......................................................... 25
Аліфанова І. Панорама уроків математики у 1–3 класах за  новою програмою і підручниками С.О.Скворцової,  О.В.Онопрієнко .................................................................... 28
Бібік Н.
Предмет “Я у світі”: методичні орієнтири .................. 35 Веремійчик І. Методичні розробки окремих уроків трудового навчання за новими підручниками ........................................ 40

• • • Календарне планування
Кохно Т.
Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О.Н., Охоти Г.І. 47
• • • Освіта вчителя
Тіток М.
Пропедевтика фізичних знань у початковій школі .... 51
• • • Школа і родина 
Чернякова Ю. Абетка майстерності від батьків ................... 53 • • • Виховне середовище учня
Временко Л.
Урок громадянської освіти (3 клас) .................. 54
• • • Нам пишуть
Заїзжена Е. Ми усі – одна сім’я, неповторні – ти і я! ............. 57 Яненко Т. Потрібно учиться – завжди пригодиться ............... 58 Розкажи про свій клас ........................................................ 61 • • • Слово художній самодіяльності
Бондаренко І.
“Хто корисні продукти харчування вживає,
той міцне здоров’я має” (Відкрита класна година) ................. 62
 

 
Вийшов з друку 7 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Виховні приписи у становленні особистості .................. 1

• • • Методика навчання
Савченко О. Методичний аналіз навчального комплекту

з предмета “Літературне читання” для 3 класу ........................ 3

Савченко О, Кальчук М. Орієнтовне календарне планування

з літературного читання (3 клас) ............................................. 9

Любченко О. Формування техніки читання –

основа успішного навчання .................................................. 12

Красна Л. Перспективний метод залучення молодших школярів

до активного домашнього читання книжок – локальний

буккросинг ........................................................................... 14

Аліфанова І. Панорама уроків математики у 1–3 класах за новою програмою і підручниками С.О.Скворцової, О.В.Онопрієнко .................................................................... 17

Мачулкіна О. Формування громадянської компетентності

на уроках математики в початкових класах ........................... 24

Гузь О. Калина. Інтегрований курс з народознавства,

краєзнавства, художньої праці, музики та народної хореографії

(Авторська програма) ........................................................... 27

Чорна Н. Уроки мислення серед природи ............................ 32

Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової

загальної музичної освіти ..................................................... 37

• • • Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностування згуртованості педагогічного

колективу вчителів початкової школи.................................... 40

Розкажи про свій клас ...................................................... 43

• • • Новочасна література для дітей
Мовчун А. Щемке і трепетне поетичне слово Галини Кирпи

(про книгу вибраного “Місяць у колисці”) .............................. 44

• • • Нам пишуть

Коба Л. Реклама – допомога покупцям?

(Урок економіки у 4 класі) .................................................... 47

Гуцалюк Т. Взаємодія вчителя і вихователя

групи продовженого дня ...................................................... 49

• • • Методична скарбничка

Манюк Г. Музичні знаки ... запрошують до знайомства ....... 50

Бойченко Т. План роботи гуртка “Квілінг” ............................ 51

Думанська І. Школа повного дня ........................................ 51

• • • Освіта вчителя

Мартинюк О. Сучасні підходи до організації навчання

та виховання ліворуких дітей .............................................. 53

• • • Люди творчої праці

Гречко Н. Моя педагогічна філософія ................................. 57

• • • Слово художній самодіяльності

Осадча Ю. Хай живуть зайчики! .......................................... 59

Куценко Т. Стежками рідного краю ..................................... 60
Школьнік С., Бесшапошникова Т. У лісі............................ 62

 
Вийшов з друку 6 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Виховні приписи у становленні особистості .................. 1

• • • Методика навчання

Вашуленко М., Васильківська Н. Методичні орієнтири

щодо роботи за підручником: “Українська мова”, 3 клас ......... 4

Захарійчук М., Мовчун А. Особливості навчально-мето-дичного комплекту до підручника Захарійчук М.Д.,
Мовчун А.І. “Українська мова”, 3 клас ................................... 12

Науменко В. Методичні рекомендації до навчально-мето-дичного комплекту з літературного читання для 3 класу

(авт. В.О.Науменко) ............................................................. 25

Ступак Г. І ще раз про сюжетні задачі в початковій школі .... 34

Ярова Н. Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання

пізнавальної активності молодших школярів ......................... 35

Шевчук О. Як Бог землю ділив. (Розробка уроку з приро-дознавства на тему: Україна – моя Батьківщина, 1 клас) ...... 40

• • • Календарне планування
Лишенко Г. Календарне планування уроків математики

в 3 класі за підручником: Богданович М.В., Лишенко Г.П.

Математика. 3 клас ............................................................. 43
• • • Методична скарбничка
Хоролець Т. Вокальні вправи для навчання сольного співу.

Рекомендовано студентам з додаткової спеціалізації

“Керівник дитячого (художнього) хорового колективу” .......... 46

• • • Організація початкової освіти
Мартиненко С. Діагностування психологічного мікроклімату

в педагогічному колективі ................................................... 48

Скрипник Т. Роль психолога в процесі супроводу дитини

з аутизмом в освітньому просторі ....................................... 50

• • • Освіта вчителя
Павлюк Р. Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії

у сучасному освітньому середовищі .................................. 53

Мартинюк О. Сучасні підходи до організації навчання

та виховання ліворуких дітей ............................................. 55
• • • Здоров’я дітей - багатство нації
Корнієнко С. Уроки для батьків ........................................ 59
Розкажи про свій клас .......................................... 2, 3 с. обкл.

 
Вийшов з друку 5 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • • До 200_річчя з дня народження Тараса Шевченка

Радченко В. Т.Г.Шевченко – поет, художник, патріот

(Урок_проект з позакласного читання для 4 класу)  ................. 1

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Виховні приписи у становленні особистості .................. 3

• • • Методика навчання

Бондаренко О. Формування читацької компетентності
молодших школярів .............................................................. 6

Майборода В. Робота з дитячою книжкою у 1 класі за навчальним комплектом “Читаю сам” ..................................... 8

Гиренко Т. Активізація мислення учнів початкових класів
через
застосування інноваційних освітніх технологій.............. 11

Чістякова В. Малюємо словом весну (Інтегровані уроки
для 3 класу) ......................................................................... 14

Мироновська Л., Борщ Г. Методика роботи з простими
видами задач у початковому курсі математики ..................... 19

Чорна Н. Уроки мислення серед природи ............................ 24

Андрусенко І. Формування екологічних умінь в учнів 1–2 класів на “Уроках для стійкого розвитку.
Школа друзів планети” ...........................................................28

Данилейко К. У гостях у Нептуна. Малюємо морське дно ... 31

• • • Календарне планування

Лобова О. Тематичне планування уроків музичного мистецтва
у 3 класі .............................................................................. 33

Веремійчик І. Орієнтовний календарний план з трудового навчання, 3 клас .................................................................. 37

• • • Школа і родина

Корнієнко С. Щасливий той, хто щасливий вдома ............... 39

• • • Освіта вчителя

Мартиненко С. Як зберегти психічне здоров’я дитини ......... 41

Калошин В. Створюємо собі настрій

• • • Організація початкової освіти

Лященко М. Українська мова за професійним спрямуванням як складова лінгвістичної освіти майбутніх учителів початкових класів .................................................................................. 47

• • • Підготовка до школи

Кропивка В. Запрошення до школи  ................................... 50
• • • Нам пишуть

Коліщук С. Роль української козацької духовності у формуванні

здорового способу життя школярів ...................................... 52
Сінькова Л. Визначні пам’ятки рідного міста ....................... 53

• • •
Колеги про колег
Хорощак Н. Із кореня родинного ......................................... 54

Розкажи про свій клас ....................................................... 55
• • •
А я роблю так...

Снігірьова Г. За творчими учнями – майбутнє ..................... 57

Осипенко О. Активізація навчальної діяльності засобами

фізичних вправ .................................................................... 58

• • • Слово художній самодіяльності

Ракоца Н. Матусенько, голубонько, благословенна тричі
будь! ................................................................................... 59

Іванюта В. Тарасове дитинство ........................................... 61

Булакевич І., Пилипенко Н. Сценарій свята весни для молодших школярів ............................................................. 62

 

 
Вийшов з друку 4 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • •  У Міністерстві освіти і науки України

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти інваріантної складової навчального плану (1–4 класи) ........................ 1

Українська мова і мови національних меншин
(мови навчання) ..........................................................2

Літературне читання (українська, інша мова навчання). 3

Українська мова і мови національних меншин
як мови вивчення ....................................................... 9

Читання .................................................................... 12

Математика .............................................................. 13

Природознавство ...................................................... 14

Я у світі .................................................................... 15

Трудове навчання ..................................................... 17

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів ............... 18

Українська мова і мови національних менши............. 26

Літературне читання ................................................. 30

Українська мова і мови національних меншин
як мови вивчення ..................................................... 37

Математика .............................................................. 41

Природознавство ..................................................... 43

Я у світі ................................................................... 46

Трудове навчання .................................................... 47

Інструктивно'методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
розроблено творчою групою .........
.................................. 49

Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014
навчальному році
............................................................. 51

• • • Орієнтовні контрольні роботи

Пархоменко Н. Підсумкові контрольні роботи з математики за рік для 3–4 класів ................................................................ 54

• • • До 200_річчя від дня народження Тараса Шевченка

Ткачук Г. “Шевченківські уроки” – в кожну школу і родину ... 55

• • • Методика навчання

Садчикова Л., Онопко М. Виготовлення ляльок'мотанок

на уроках трудового навчання .............................................. 58

Тарасенко Г. Інтегрований урок з образотворчого мистецтва

та “Я і Україна” для учнів 3 класу .......................................... 60

• • • Молодому вчителю

Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ............................................................. 62

• • • Хроніка. Інформація

Заторжинська В. Нестандартна форма методичної роботи .. 64
Розкажи про свій клас ............................................ 3-я с. обкл.
 

 

 
Архів змісту

 
 
 

Шановні передплатники!

 

ДП "Преса" повідомляє Вас про те,
що
з 1
2 вересня розпочалася передплата
на українські та зарубіжні

періодичні видання на
2015 рік!

Оформити передплату
на журнал "Початкова школа" можна

за
«Каталогом видань України», який формується та видається ДП «Преса». Здійснити передплату за цим каталогом можна
у будь-якому поштовому відділенні України.


Передплатні індекси журналу
"Початкова школа":

      74404 – щомісячна передплата

      95444 – пільгова передплата на півріччя.
 

У роздрібний продаж журнал не надходить!

 

Крім того, оформити передплату можна, скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті
підприємства
www.presa.ua
Тепер передплачувати періодичні видання
«
ON-LINE» стало ще зручніше!
ДП «Преса» запровадило новий спосіб розрахунку за передплату –
за допомогою
платіжних карток Visa та MasterCard.
Розрахунок можна також
здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Цей зручний сучасний засіб електронних платежів дозволяє сплачувати рахунок за періодичні видання, не залишаючи дому чи робочого місця.

 
 

 Початкова школа на головну сторінку