Надійшов до друку 4 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • •  У Міністерстві освіти і науки України

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти інваріантної складової навчального плану (1–4 класи) ........................ 1

Українська мова і мови національних меншин
(мови навчання) ..........................................................2

Літературне читання (українська, інша мова навчання). 3

Українська мова і мови національних меншин
як мови вивчення ....................................................... 9

Читання .................................................................... 12

Математика .............................................................. 13

Природознавство ...................................................... 14

Я у світі .................................................................... 15

Трудове навчання ..................................................... 17

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів ............... 18

Українська мова і мови національних менши............. 26

Літературне читання ................................................. 30

Українська мова і мови національних меншин
як мови вивчення ..................................................... 37

Математика .............................................................. 41

Природознавство ..................................................... 43

Я у світі ................................................................... 46

Трудове навчання .................................................... 47

Інструктивно'методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
розроблено творчою групою .........
.................................. 49

Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014
навчальному році
............................................................. 51

• • • Орієнтовні контрольні роботи

Пархоменко Н. Підсумкові контрольні роботи з математики за рік для 3–4 класів ................................................................ 54

• • • До 200_річчя від дня народження Тараса Шевченка

Ткачук Г. “Шевченківські уроки” – в кожну школу і родину ... 55

• • • Методика навчання

Садчикова Л., Онопко М. Виготовлення ляльок'мотанок

на уроках трудового навчання .............................................. 58

Тарасенко Г. Інтегрований урок з образотворчого мистецтва

та “Я і Україна” для учнів 3 класу .......................................... 60

• • • Молодому вчителю

Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ............................................................. 62

• • • Хроніка. Інформація

Заторжинська В. Нестандартна форма методичної роботи .. 64
Розкажи про свій клас ............................................ 3-я с. обкл.
 

Вийшов до друку 3 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • • До 200_річчя з дня народження Тараса Шевченка

Ткачук Г. “Шевченківські уроки” – в кожну школу і родину ..... 1

• • • Методика навчання

Пономарьова К. Особливості нових вимог до оцінювання

навчальних досягнень учнів з української мови ...................... 4

Зенченко Т. Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми

“Прикметник” у 2 класі ............................................................ 6

Логачевська С., Логачевська Т. Як “не загубити” жодного учня на уроках математики в 1 класі .................................... 10 Чорна Н. Уроки мислення серед природи ............................ 15

Мазур Т. Проектний урок(презентація у 1 класі .................... 21

Радченко А. Урок природознавства у 4 класі ...................... 25

Скорик Т. Розробки уроків позакласного читання

екологічного змісту, 4 клас ................................................... 27

Золотарьова А. Оркестрові презентації традиційного
шкільного свята в контексті новітніх технологій
музичного виховання учнів .................................................. 30

Матвєєва О. Малюємо весняну хустку ............................... 34

• • • У Міністерстві освіти і науки України

Про недопущення перевантаження учнів початкових класів

надмірним обсягом домашніх завдань ................................ 36

• • • Педагогічні технології

Зимульдінова А., Філь Г. Діалог як форма усного мовлення

учнів початкових класів ...................................................... 37

• • • Школа і родина

Зінченко Г. Авторитет батьків – важлива умова сімейного виховання............................................................................ 40

• • • Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення професійного

самопочуття вчителя початкової школи................................. 42

• • • Освіта вчителя

Бондаренко В. Психокорекційна робота вчителя як один із напрямів здоров’язбереження учнів ..................................... 44

• • • Нам пишуть

Лебедєва Н. Урок навчання грамоти в 1 класі ..................... 47

Гордійко М. Робота за новими підручниками гуманітарного циклу ................................................................................... 48

• • • А я роблю так...

Мостовенко І. Виховання обдарованої дитини в початкових класах ................................................................................. 49

• • • Зворотний зв’язок

Чорна С. Журнал “Початкова школа” – надійний помічник у моїй педагогічній діяльності ................................................. 51

Скороходова Н. Учителю, яким буде твій майбутній учень?  52

Розкажи про свій клас ....................................................... 54

• • • Слово художній самодіяльності

Янович Н. Свято “Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп’ят” .............................................................................. 56 Толосюк Т. Азбуку міста вивчай до ладу, щоб не потрапити раптом в біду! (Виховна година(свято у 2 класі)..................... 59
 

 

 
Вийшов з друку 2 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Виховні приписи у становленні особистості ................ 1

• • • До 200_річчя з дня народження Тараса Шевченка

Чабайовська М., Кархут О. Організація проектної діяльності

молодших школярів у процесі проведення позаурочної роботи

з літературного читання ....................................................... 4

• • • Методика навчання

Лобчук О. Системний аналіз уроку рідної мови в початковій школі ................................................................................. 10

Зенченко Т. Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми

“Прикметник” у 2 класі ........................................................ 13

Логачевська Т., Логачевська С. Індивідуалізація завдань

для другокласників при розв’язуванні задач ....................... 17

Крамар Л. Екологічне виховання в початковій школі .......... 23

Люта Т. Конспект уроку з громадянської освіти, 4 клас ...... 26

Опілат Н. Продукти харчування – наші друзі й вороги ....... 28

Садчикова Л. Урок трудового навчання у 2 класі .............. 31

Данько Н. Проведення інтегрованого уроку музики ........... 32

• • • Випадок з практики

Нізельська І. Це було сто років тому ................................ 35

• • • Контрольні роботи

Лаптєва Л., Лунько Н. Орієнтовні контрольні роботи

з української мови для 3–4 класів (ІІ семестр) .................... 36

• • • Календарне планування

Прищепа К. Чтение, письмо, развитие речи, 1 класс

(школы с русским языком обучения) .................................... 44

• • • Творча лабораторія вчителя

Єфименко О. Спрямованість на отримання знань як цінності 48

• • • Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностування рівня задоволеності

педагогічною профіесією ...................................................... 50

• • • Освіта вчителя

Зубалій М., Остапенко О. Мотиваційна шкала безбального

оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури  54

Новак М. Теоретичні основи формування комунікативної

компетентності молодших школярів ..................................... 56

• • • Нам пишуть

Шевченко Г. “Коронки” для першокласників ........................ 47

Войцишин М. Школа – дім радості! ...................................... 53

Палагнюк А. Як ми вчимося читати ..................................... 58

• • • А я роблю так...

Неудачина О. Сходинки успіху і самоповаги ...................... 59

• • • Слово художній самодіяльності

Хлібовська О. Перші сніжинки ........................................... 60

Зозуля М., Левченко О. Кругообіг добра (Година спілкування. 1 клас) ................................................................................. 61

Інформація

Павленко Т. Нові надходження до ДНПБ України ................ 63

Розкажи про свій клас .................................... 2-3 стор. обкл.
 

 
Вийшов з друку 1 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості
Бех І.
Виховні приписи у становленні особистості .................. 1 Овчарова О. Розвиток розумових здібностей учнів як необхідна складова формування інноваційної творчої особистості ............................................................................ 5
• • • Методика навчання
Вашуленко О.
Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів ....................................... 8 Зенченко Т. Вивчення теми “Прикметник” у 3 класі .............. 12 Горковенко І. Інформаційно-пізнавальний матеріал на уроці української мови у 2 класі .................................................... 18 Стадник Л. Формування і розвиток мотивації на уроках читання .............................................................................................19
Колесник Л. Інтерактивні методи навчання на уроках читання ............................................................................................ 22 Логачевська Т., Логачевська С. Математичний гурток у
1 класі ................................................................................ 25
Бойко Г. “У світі казки чарівної” (Дидактична гра за українськими народними казками) ....................................... 30 Пшенична Г. Християнська етика в початковій школі............ 32 Вознюк Л. Урок творчості й фантазії .................................... 34 • •  Тематичні контрольні роботи
Пархоменко Н. Орієнтовні контрольні роботи з математики для 3–4 класів (ІІ семестр) ......................................................... 37
Гоголь О. Орієнтовні контрольні роботи з курсу “Я і Україна  (Природознавство) для 3–4 класів (ІІ семестр) ..................... 40
• • •
Календарне планування
Прищепа К. Орієнтовне календарне планування. Читання, письмо, розвиток мовлення, 1 клас ...................................... 46
• •  Організація початкової освіти
Науменко Н. Вокальна компетенція – невід’ємна складова професійності майбутнього вчителя музики .......................... 51 До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
Чумарна М. Невідомий Шевченко ....................................... 53 • • • З історії педагогіки
Довга Т. Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського ...................................... 56 • • • Нам пишуть
Чавс У. Проект “Годівничка” ................................................ 59
• • • А я роблю так...  
Бабаніна І.
Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я .............................................................................. 60 • • • Хроніка. Інформація
Мельник О., Острянська О. Науково-практична конференція –ефективна форма професійного розвитку педагогів .............. 62

Розкажи про свій клас
.................................... 2-3 стор.
обкл.
 

 

 
Архів змісту

 
 
 

Шановні передплатники!

 

ДП "Преса" повідомляє Вас про те,
що
з 27 вересня розпочалась передплата на українські та зарубіжні
періодичні видання на
2014 рік!

Оформити передплату
на журнал "Початкова школа" можна

за
«Каталогом видань України», який формується та видається ДП «Преса». Здійснити передплату за цим каталогом можна у будь-якому поштовому відділенні України.


Передплатні індекси журналу
"Початкова школа":

      74404 – щомісячна передплата

      95444 – пільгова передплата на півріччя.
 

У роздрібний продаж журнал не надходить!

 

Крім того, оформити передплату можна, скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті
підприємства
www.presa.ua
Тепер передплачувати періодичні видання
«
ON-LINE» стало ще зручніше!
ДП «Преса» запровадило новий спосіб розрахунку за передплату –
за допомогою
платіжних карток Visa та MasterCard.
Розрахунок можна також
здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Цей зручний сучасний засіб електронних платежів дозволяє сплачувати рахунок за періодичні видання, не залишаючи дому чи робочого місця.

 
 

 Початкова школа на головну сторінку