Надійшов до друку 4 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • •  Стратегія початкової освіти
Савченко О. Формування у молодших школярів умінь
самоконтролю і самооцінки ..................................................... 1

• • •  Психолого_педагогічний практикум

Конькова Т., Гречка Н. Використання діагностичних методик

педагогами початкової школи .................................................. 5

• • •  Методика навчання

Базарницька І., Сапун Г. Тестова перевірка знань

з української мови у 2 класі ................................................... 10

Зінченко Н., Коваленко Н. Дієслово як частина
мови (3 клас) ......................................................................... 16

Явтухова Н. Письменники рідного краю ................................ 18

Листопад Н. Орієнтовні тексти підсумкових робіт з математики

для визначення рівня навчальних досягнень учнів

за курс початкової школи ....................................................... 21

Логачевська С., Логачевська Т. Тестові завдання. з математики для 2 класу ......................................................... 23

Ламза Д. Активний і пасивний відпочинок ............................. 29

• • •  Самбірському педагогічному коледжу – 75

Собковська О., Захарко О. Славний ювілей ........................ 31

Вантух В., Славич Л. Правдивий учитель народу ................. 31

Рондяк Л. Проблемне навчання на заняттях з педагогіки

у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації:
методичний аспект ................................................................. 34

Рондяк Л. Розвиток літературної творчості молодших
школярів на уроках літературного читання .............................. 38

Собковська О., Захарко О. Підготовка стеднтів педагогічного

коледжу до формування математичної компетентності

в учнів початкової школи ....................................................... 40

Мацковська Т. Підготовка майбутнього вчителя

до впровадження екологічного виховання
молодших школярів .............................................................. 44

Якуніна Т. Мелодія синього неба .......................................... 47

• • •  Авторська програма

Кравчук О. Пізнаємо себе і світ навколо нас ......................... 50

• • •  Нам пишуть

Конопельнюк Л. Урок мужності (2 клас) ............................... 53

• • •  Слово художній самодіяльності

Зеленська О., Грицаненко С., Мироненко Л. Найдорожча

в світі мама ........................................................................... 54

Сизоненко Н. Випускна лінійка для учнів 4 класу ................. 56

Зінченко Н. З весною Вас, любі мами і бабусі! ..................... 58
Базарницька І., Співак Б. Весняна круговерть..................... 60

 

 
Вийшов з друку 3 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст
 

• • •  У Міністерстві освіти і науки України

Полянський П. Про неухильне дотримання принципів

гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя ............ 1

• • •  Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях .......,....... 2

• • •  Психолого-педагогічний практикум

Кочерга О., Назарова Л. Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання ............................... 7

• • •  Методика навчання

Савченко О. Мета і результат уроку в контексті

компетентнісного  підходу...................................................... 10

Левандович О. Країна дитячої творчості ...............................16

Прищенко М. Компетентнісно зорієнтовані задачі

на уроці математики в 1 класі ................................................ 19

Логачевська С., Логачевська Т. Узагальнення вивченого в
4 класі.
“Перетворення іменованих чисел” .............................. 23

Латковська Т. Складання творів за ілюстраціями .................. 25

Базарницька І. Урок з природознавства у 2 класі ................. 27

Топчій В. Образ птаха в образотворчому та музичному мистецтвах............................................................................. 31

Чорний С. Музика єднає світ ................................................ 34

• • •  Сільська школа

Мелешко В. Реалізація змісту освіти в малочисельній

початковій школі на засадах рівневої
диференціації ........
................................................................ 38

• • • Для шкіл національних меншин

Хорошковська О. Аналіз змісту навчання української мови

у програмах та підручниках для початкових класів шкіл

з національними мовами викладання ..................................... 42

• • • Авторська програма

Кравчук О. Пізнаємо себе і світ навколо нас ......................... 46

• • • Школа і родина

Мартиненко С. Як батьки можуть допомогти дитині

навчатися в школі .................................................................. 48

• • • Здоров’я дітей – багатство нації

Таранушенко Т. Гіперактивна дитина й молодша школа ....... 50

• • • Нам пишуть

Авдусенко Л., Ситник О. Розвиток умінь ставити запитання   52

Гладкий М. Учнівські “зошити друзів” та проблеми виховання

дітей молодшого шкільного віку ............................................. 53

Пашкова В. Урок мужності (3 клас) ....................................... 55

Бульбах Т. Підготовка та проведення уроків з
мультимедійною
підтримкою в початкових класах .................. 56

• • • Слово художній самодіяльності

Колесникова Ю. Свято Букваря ........................................... 58

Фіщенко Н. Книга – криниця знань ........................................ 59
Рукавець О., Остапенко А. Лелека – птах мого дитинства .
.. 61

 

 
Вийшов з друку 2 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • • Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях .....,,........ 1

• • • Психолого_педагогічний практикум

Мартиненко С. Діагностування “професійного вигорання”

вчителя початкової школи .............................................,......... 4

• • • Методика навчання

Кодлюк Я. Технологія аналізу підручника
для початкової школи ...............................................,............. 8

Пасічник М. Використання нестандартних прийомів роботи

над правописом словникових слів у 3 класі ........................... 11

Бежевець Т. Урок розвитку писемного мовлення, 2 клас ...... 16

Червонецька Г. Робота з геометричним матеріалом

у системі розвивального навчання ........................................ 18

Базарницька І. Тестові завдання для учнів 3 класу

за підручником Н.М.Бібік “Я у світі” ....................................... 22

Гладиш Р. Урок'подорож з інформатики у 2 класі .................. 25

Місюк Г. Подорож до палацу вихованої людини ................... 29

Петрічко І. Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік .......................... 31

Турчин Т. Методичні особливості викладання української
музики в початковій загальній музичній освіті ........................ 33

Литвиненко О. Живі квіти Катерини Білокур ......................... 38
• • • Для шкіл національних меншин

Яновицька Н. Особливості побудови підручника

навчання української грамоти (“Буквар”) для шкіл з польською мовою викладання................................................................ 40

• • • Календарне планування

Кохно Т. Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О.Н., Охоти Г.І. 42

• • •  Мовна скарбничка

Хоменко Л. Мовний калейдоскоп ......................................... 46

• • • Авторська програма

Варецька О. Програма курсу на вибір “Початки економіки”

для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів   48

Романова І. Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів ............................................................................... 52

• • • Нам пишуть

Козаченко К. Творча реалізація гуманістичних ідей
В.Сухомлинського у системі виховної роботи вчителя ............ 54

Юр’єва Д. Урок мужності (4 клас) ......................................... 55

• • • А я роблю так...

Поліванова Т. Збудуємо школу життєтворчості ................... 58

Каращук Л. Розвиток креативного мислення учнів засобами курсу “Логіка” ....................................................................... 61
Чістякова В. Агресивна поведінка дит
ини ........................... 63

 
Вийшов з друку 1 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • •  Ідеї розвитку початкової освіти

Мелешко В. Функціонування освітнього округу на засадах інтеграції як умова розвитку освіти в сільській місцевості ....... 1

Скворцова С., Онопрієнко О. Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура ........................................... 4

• • •  Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях ............ 10

• • •  Психолого-педагогічний практикум

Мартиненко С. Діагностування “професійного вигорання”

вчителя початкової школи .................................................... 14

• • •  Методика навчання

Вашуленко М. Нормативне наголошування слів – важлива ознака літературного мовлення ............................................ 17

Пономарьова К. Сучасний урок української мови:

компетентнісно орієнтовані цілі та структура ......................... 21

Захарійчук М., Богданець-Білоскаленко Н. Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти ....... 26

Охріменко Л. Діалогічні методи навчання на уроках
української мови в початкових класах .................................. 29

Пономаренко М., Стрілець С. Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу ...................................... 34

Ткач І. “Охороняй і бережи пташину...” (Навчально-виховний

проект, Природознавство, 3 клас) ......................................... 41

Казімірова В. Граймося з нами! .......................................... 46

• • •  Початкова школа за рубежем
Тимчук Л. Педагогічний потенціал мистецтва оповіді:

зарубіжний досвід навчання дітей розповідати історії ........... 48

• • •  Освіта вчителя

Попович Л. Формування комунікативної компетентності

молодших школярів ............................................................ 52

Чугай С. Вірші-добавлянки про зиму ................................... 54

• • •  Авторська програма

Варецька О. Програма курсу на вибір “Початки економіки”

для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів  55

• • •  Нам пишуть

Сахно О. Гортаю сторінки журналу “Початкова школа”......... 47

Войхевич В. Волонтер – це звучить гордо .......................... 61

• • •  А я роблю так...
Кузьменко В.
Доброта і милосердя починаються з любові
до природи (З досвіду роботи) ............................................. 62

 

 
Архів змісту

 
 
 

Шановні передплатники!

 

ДП "Преса" повідомляє Вас про те,
що
з 1
2 вересня розпочалася передплата
на українські та зарубіжні

періодичні видання на
2015 рік!

Оформити передплату
на журнал "Початкова школа" можна

за
«Каталогом видань України», який формується та видається ДП «Преса». Здійснити передплату за цим каталогом можна
у будь-якому поштовому відділенні України.


Передплатні індекси журналу
"Початкова школа":

      74404 – щомісячна передплата

      95444 – пільгова передплата на півріччя.
 

У роздрібний продаж журнал не надходить!

 

Крім того, оформити передплату можна, скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті
підприємства
www.presa.ua
Тепер передплачувати періодичні видання
«
ON-LINE» стало ще зручніше!
ДП «Преса» запровадило новий спосіб розрахунку за передплату –
за допомогою
платіжних карток Visa та MasterCard.
Розрахунок можна також
здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Цей зручний сучасний засіб електронних платежів дозволяє сплачувати рахунок за періодичні видання, не залишаючи дому чи робочого місця.

 
 

 Початкова школа на головну сторінку