Надійшов до друку 1 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2015 рік
Зміст

• • •  Ідеї розвитку початкової освіти

Мелешко В. Функціонування освітнього округу на засадах інтеграції як умова розвитку освіти в сільській місцевості ....... 1

Скворцова С., Онопрієнко О. Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура ........................................... 4

• • •  Теорія і практика виховання особистості

Бех І. Молодший школяр у вікових закономірностях ............ 10

• • •  Психолого-педагогічний практикум

Мартиненко С. Діагностування “професійного вигорання”

вчителя початкової школи .................................................... 14

• • •  Методика навчання

Вашуленко М. Нормативне наголошування слів – важлива ознака літературного мовлення ............................................ 17

Пономарьова К. Сучасний урок української мови:

компетентнісно орієнтовані цілі та структура ......................... 21

Захарійчук М., Богданець-Білоскаленко Н. Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти ....... 26

Охріменко Л. Діалогічні методи навчання на уроках
української мови в початкових класах .................................. 29

Пономаренко М., Стрілець С. Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу ...................................... 34

Ткач І. “Охороняй і бережи пташину...” (Навчально-виховний

проект, Природознавство, 3 клас) ......................................... 41

Казімірова В. Граймося з нами! .......................................... 46

• • •  Початкова школа за рубежем
Тимчук Л. Педагогічний потенціал мистецтва оповіді:

зарубіжний досвід навчання дітей розповідати історії ........... 48

• • •  Освіта вчителя

Попович Л. Формування комунікативної компетентності

молодших школярів ............................................................ 52

Чугай С. Вірші-добавлянки про зиму ................................... 54

• • •  Авторська програма

Варецька О. Програма курсу на вибір “Початки економіки”

для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів  55

• • •  Нам пишуть

Сахно О. Гортаю сторінки журналу “Початкова школа”......... 47

Войхевич В. Волонтер – це звучить гордо .......................... 61

• • •  А я роблю так...
Кузьменко В.
Доброта і милосердя починаються з любові
до природи (З досвіду роботи) ............................................. 62

 
Вийшов з друку 12 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  Освіта вчителя

Дубовик С. Культура професійного мовлення педагога ......... 1

• • •  Методика навчання

Вашуленко О. Типи і структура уроків навчання грамоти (читання) ............................................................................... 5

Новик Л. Інтегрований урок з української мови та природознавства, 2 клас (За підручниками М.Д.Захарійчук

“Українська мова”, Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак “Природознавство”).. 10

Цимбалару А. Навчальний посібник як засіб моделювання

освітнього простору молодших школярів .............................. 12

Пономаренко М., Стрілець С. Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу ...................................... 16

Чернігова О. Зима-чарівниця (Інтегрований урок з розвитку

зв’язного мовлення з використанням інноваційних технологій,

4 клас) ................................................................................. 22

Школьнік С., Бесшапошникова Т. Де живуть нотки? Музична

театралізована казка-гра ...................................................... 26

До 200_річчя від дня народження Тараса Шевченка .. 28, 36

• • •  Календарне планування

Науменко В. Орієнтовне календарно/тематичне планування

уроків літературного читання в 3 класі .................................. 29

• • •  Стратегія початкової освіти

Кисільова-Біла В., Ясногор М. Реалізація принципу наступності у формуванні компетенцій: дошкільний навчальний заклад – початкова школа ................................................... 37

• • •  З історії педагогіки

Івашковський В. Система виховання дітей в Україні

за часів розквіту козацтва .................................................... 41

• • •  Педагогічні технології

Карапузова Н. Педагогічна ергономіка у змісті професійної

підготовки майбутніх учителів початкових класів .................. 46

• • •  Виховне середовище учня

Верещак Є. Когнітивно/духовний діалог вчителя та молодшого

школяра: інтереси, асоціації, досвід .................................... 49

• • •  Нам пишуть

Варухіна Л. Ранкова зустріч .............................................. 52

Назар О. Виховуємо майбутніх творців нашої держави

(Урок довкілля у 1 класі) ..................................................... 53

• • •  Слово художній самодіяльності

Куценко Т. І красива вся природа, і багата (Екологічний КВК

для учнів 1–4 класів) .......................................................... 55

Кирієнко Т., Жиденко Н. Добро і милосердя Святого
Миколая, 2 клас. Ой радуйся, земле! (3 клас) ...................... 57

Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2014 рік .......... 61
 

архів змісту

 
Вийшов з друку 11 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностичне тестування професійного та

особистісного становлення вчителя початкової школи ............ 1

• • •  Психолого_педагогічний практикум

Митник О., Кочерга О. Психолого_педагогічні умови розвитку

дитячої творчості в навчально_виховному процесі ................. 3

• • •  Методика навчання

Прищепа О. Ефективний спосіб організації каліграфічної хвилинки на уроці української мови в 3 класі ......................... 7

Стрілець С. Тестові завдання в букварний період

навчання грамоти ................................................................ 10

Гуцалюк Т. Комплексні завдання з української мови для 2 класу .................................................................................. 18

Вітюк В. Урок на тему “Написання листа другові” ................ 21

Ткачук Г. Довідкова книжка – шлях розвитку читацьких інтересів.............................................................................. 24

Коваленко Л. Формування ключових компетентностей на
уроці математики в 1 класі .................................................. 29

Добриця Л. Урок_моделювання з елементів геометрії

для учнів 4 класу ................................................................ 31

Удодік Л. Сходинки до вершини ......................................... 33

Нємкевич Ю. Урок_мандрівка з природознавства у 1 класі.. 36

Павловська С., Момот А. Орієнтовні завдання для тематичного контролю з природознавства для учнів 1 класів..38

Шнуренко В. Формування навичок бережливого використання

електроенергії ..................................................................... 40

Лісович О. Загадаю – відгадай! ......................................... 42

Мараховська І. Форми організації навчальної діяльності

на уроках музики ................................................................ 44

• • •  Авторська програма
Романова І. Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів, 1–4 класи ........................................................... 48

• • •  З історії педагогіки

Савшак Т. Вивчення історії в українських школах Галичини

(середина ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.)......................................... 51

• • •  Нам пишуть

Кравченко Н. Відкритий урок з образотворчого мистецтва  54

• • •  А я роблю так...

Коваль С. Тренінг як форма групової роботи з учнями ...... 57

• • •  Слово художній самодіяльності

Слобода А. Наша рідна – українська, її слово, її пісня

(Свято до Дня української писемності та мови

для учнів молодших класів) .............................................. 59
Стахів Л., Стахів В. Свято квітів ...................................... 60

 
Вийшов з друку 10 номер журналу
"ПОЧАТКОВА ШКОЛА" за 2014 рік
Зміст
 

• • •  До Дня вчителя

Кравчук О. Педагогічне кредо .............................................. 1

Павлюченко Т. ...І в гурті кожен – це талант ......................... 1

• • •  Стратегія початкової освіти

Савченко О. Формування у молодших школярів

загальнонавчальних комунікативних умінь і навичок .............. 6

• • •  Методика навчання

Мартиненко В. Формування досвіду читацької діяльності

третьокласників .................................................................... 11

Пєрмінова І., Карпова М. Урок математики у 2 класі

з використанням інтерактивних технологій ............................. 14

Присяжна Л. Україна – єдина країна

для шкіл національних меншин ............................................. 17

Киценко О. Осінь – щедра чарівниця .................................. 20

• • •  Для шкіл національних меншин
Петрук О. Особливості підручника української мови

для 3 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою .............. 25

• • •  Факультету початкової освіти

Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка – 35 років

Скотна Н. Факультет початкової освіти – сівач розумного,

доброго, вічного .................................................................. 28

Кутняк І. Особливості підготовки майбутніх учителів

початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи .... 28

Ковальчук В. Педагогічні умови модернізації фахової підготовки сучасного вчителя .............................................. 30

Філь Г. Науково*дослідна робота майбутніх учителів початкових класів у системі їхньої професійної підготовки .... 33

Федурко М. Лінгвокультурологічна компетентність та
її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя
початкової школи ................................................................ 36

Білецька Л. Практична підготовка студентів як компонент

формування професійних компетентностей майбутніх учителів

початкової школи ................................................................ 39

Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів до впровадження нетрадиційних методик навчання української мови в початкових класах ................................................... 43

Шаран О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів

до формування у школярів креативної компетентності

на уроках математики ......................................................... 46

Луців С. Педагогічні засади використання методу шкільної драми на уроках літературного читання в початкових класах  49

Кекош О. Засади релігійного виховання учнів
початкових класів ................................................................ 52

• • •  Підготовка до школи
Гавриш Н., Саприкіна О. Перші кроки впровадження

у дошкільних закладах України освіти для сталого розвитку   55

Чістякова В. Вірити в успіх кожної дитини ........................... 58

Організація початкової освіти

Мартиненко С. Діагностичне вивчення типології особистості

педагога за допомогою психометричного тестування ........... 59

• • •  Слово художній самодіяльності
Мельничук Н. Звідки хліб прийшов .................................... 61

 
 

 
Архів змісту

 
 
 

Шановні передплатники!

 

ДП "Преса" повідомляє Вас про те,
що
з 1
2 вересня розпочалася передплата
на українські та зарубіжні

періодичні видання на
2015 рік!

Оформити передплату
на журнал "Початкова школа" можна

за
«Каталогом видань України», який формується та видається ДП «Преса». Здійснити передплату за цим каталогом можна
у будь-якому поштовому відділенні України.


Передплатні індекси журналу
"Початкова школа":

      74404 – щомісячна передплата

      95444 – пільгова передплата на півріччя.
 

У роздрібний продаж журнал не надходить!

 

Крім того, оформити передплату можна, скориставшись послугою «Передплата ON-LINE»
на корпоративному сайті
підприємства
www.presa.ua
Тепер передплачувати періодичні видання
«
ON-LINE» стало ще зручніше!
ДП «Преса» запровадило новий спосіб розрахунку за передплату –
за допомогою
платіжних карток Visa та MasterCard.
Розрахунок можна також
здійснити через систему Webmoney або оплативши в банку сформований на сайті рахунок.

Цей зручний сучасний засіб електронних платежів дозволяє сплачувати рахунок за періодичні видання, не залишаючи дому чи робочого місця.

 
 

 Початкова школа на головну сторінку